Externe bufferlocatie voor alle exposanten

Rondom Jaarbeurs wordt veel gebouwd, hierdoor zijn er andere voorwaarden dan voorgaande jaren opgesteld voor het leveren van goederen tijdens de op- en afbouwdagen van MOTORbeurs Utrecht 2023.

Er wordt dit jaar gebruik gemaakt van een externe bufferlocatie, dit om de aan- en afvoer van goederen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Onderstaande informatie is belangrijk voor alle exposanten, zowel groot als klein, van MOTORbeurs Utrecht 2023. Het is niet meer mogelijk direct te melden bij de Jaarbeurshallen en vooraf aanmelden is verplicht. Het is daarom belangrijk om onderstaande informatie goed door te lezen en actie te ondernemen. 

Werkwijze Voertuig Registratie Systeem

Voor de op- en afbouwdagen geldt dat voertuigen zich minimaal 48 uur van tevoren registreren in het Voertuig Registratie Systeem (VRS) van DB Schenker en een tijdslot boeken. Daarna ontvang je een voertuig gebonden toegangspas. Let op: zonder vooraf geboekt tijdslot is het niet meer mogelijk de laad en los zones van de Jaarbeurs op te komen. Boek deze dus tijdig vooraf!

Je hebt alleen een tijdslotreservering nodig tijdens op- en afbouwdagen. Tijdens beursdagen kan je je gewoon melden op locatie.

Het op- en afbouwen van een beurs gaat gepaard met veel logistieke handelingen. Om dit in goede banen te leiden hanteren we de volgende regels:

 • Tussen 23:00 – 07:00 uur worden er geen voertuigen toegelaten tot de laad en los-zone
 • Voor 23:00 u dient men de laad en los zone te verlaten
 • Voor de slagboom staat een hoogtemeter, deze is ingesteld op 2.70 meter
  • Voertuigen onder de 2.70 meter mogen maximaal 60 minuten laden/lossen
  • Voertuigen boven de 2.70 meter mogen maximaal 120 minuten laden/lossen
 • Als je laad & los tijd is verstreken bedraagt de naheffing €120,-
Op- en afbouwdagen:
 • Elk voertuig dient zich verplicht te melden op de externe bufferlocatie, het KWS
 • Dit geldt voor alle voertuigen, met of zonder tijdslot reservering
 • Navigatieadres: Groenewoudsedijk 10 , 3528 BG Utrecht
 • Je zal vanaf hier worden doorverwezen naar de juiste routes voor toegang tot de hallen van de Jaarbeurs
  • Sta je in Hal 1 gebruik dan Route 300: Graadt van Roggenweg 302, 3531 AH Utrecht
  • Sta je in de Hallen 2 t/m 12 gebruik dan Route EB (Expeditie brug via P2): Truus van Lierlaan, 3527 KZ Utrecht
 • Kom op tijd! Arriveer bij voorkeur 30 minuten voor aanvang van het tijdslot op de externe bufferlocatie
 • Let op: Het is belangrijk dat je je eerst meldt op de externe bufferlocatie. Meld je je direct bij de Jaarbeurs hallen, dan word je niet toegelaten
 • Je tijdslot gaat in op het moment van aankomst bij Jaarbeurs. Na het scannen van je tijdslot trek je bij de slagboom nog een inrijkaart. Het voertuigkenteken en de aankomsttijd wordt gekoppeld aan deze kaart
 • Uitrit via Route EB of Route 200
externe bufferlocatie exposanten
Beursdagen:
 • Sta je in Hal 1 gebruik dan Route 300
 • Sta je in de Hallen 2 t/m 12 gebruik dan Route 200
  • Kan op de dag afwijken, volg instructies Verkeersregelaar.
 • Trek bij binnenkomst een inrijkaart. Let op: ook hier geldt de hoogtemeter met de daar bijhorende laad en los minuten.
 • Op de laatste beursdag geldt voor de afbouw het ‘Op- en afbouwdagen- beleid’
KWS terrein, bufferlocatie:
externe bufferlocatie exposanten
Navigatie adressen:

KWS terrein: Groenewoudsedijk 10 , 3528 BG Utrecht

Route EB: Truus van Lierlaan, 3527 KZ Utrecht

Route 200: Fentener van Vlissingenkade 2, 3521 AA Utrecht

Route 300: Graadt van Roggenweg 302, 3531 AH Utrecht

Parkeren na het laden en lossen:
 • Voertuigen onder de 2.70 meter kunnen parkeren op P2 en P4
 • Voertuigen boven de 2.70 meter kunnen enkel parkeren op P2

Het is ten strengste verboden om je voertuig op het laad en los terrein te parkeren.

Losgekoppelde trailers en aanhangwagens mogen niet op de Jaarbeurs terreinen achtergelaten worden. Deze zullen worden verwijderd en de kosten hiervan zullen worden doorberekend.

Exposant